Eindejaarstips btw

Ook rondom btw zijn er verschillende tips die u helpen om 2022 goed af te ronden. In dit artikel staan de tips om de juiste belasting toegevoegde waarde (btw) vast te stellen en waar mogelijk te verrekenen. Ga in uw administratie na waar u nog correcties voor de btw moet doorvoeren. Doe – indien nodig – ook tijdig een suppletieaangifte.

1. Bepaal het juiste btw-tarief voor uw aanbod

De btw kent verschillende tarieven. Over het algemeen moet u 21% rekenen voor uw diensten of producten, in sommige gevallen is het btw tarief 9% of 0%. Het tarief van 9% geldt voor goederen als etenswaren, energie en boeken. Bovendien geldt ook voor bepaalde diensten dit lagere tarief, zoals veel culturele activiteiten, kappers en reparaties. Meer hierover leest u bij Goederen met 9% btw en Diensten met 9% btw.

Indien er sprake is van een tarief van 0% is het wel mogelijk om de betaalde btw af te trekken als voorbelasting. Er geldt een 0% btw tarief voor bijvoorbeeld het zakendoen in het buitenland, internationaal personenvervoer of de visvangst. Klik hier voor de goederen en diensten waar het 0%-tarief voor geldt.

Btw vrijgesteld houdt in dat u geen btw rekent over bepaalde goederen of diensten, waarbij u niet toegestaan bent om betaalde btw af te trekken als voorbelasting. Btw vrijgesteld zijn bijvoorbeeld organisaties die werken in de gezondheidszorg, jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang en onderwijs. Kijk hier voor een totaaloverzicht van vrijgesteld van btw.

Ook kun je door de kleineondernemersregeling (KOR) in aanmerking komen voor de btw. Wanneer u in Nederland bent gevestigd en niet meer van € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar heeft, kunt u gebruik maken van de KOR. De KOR is een btw-vrijstelling. Als u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoeft u geen btw  te berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte  en kunt u geen btw  terugvragen over uw kosten en investeringen. Daarom is een KOR niet altijd voordelig. Er zijn verschillende voors en tegens om wel of niet mee te doen aan de KOR, de belastingdienst heeft deze voor u op een rijtje gezet.

2. Auto van de zaak?! Dat betekent een btw-correcties

Aan het einde van een jaar moet de btw-aangifte gecorrigeerd worden indien u een auto van de zaak rijdt. De belastingdienst heeft een handige tool  ontwikkelt waar u de btw of btw-aftrek over uw auto kunt berekenen. Klik hier voor de rekenhulp.

 • Geen privégebruik van de auto.
  Wanneer u aan kunt tonen dat er geen sprake is van privé gebruik van de auto hoeft er geen correctie plaats te vinden van de btw.
 • Privégebruik van de auto.

De forfaitaire btw-bijtelling bedraagt 2,7% van de catalogusprijs van de auto of de bestelbus (inclusief btw en pbm), indien u ook privé gebruik maakt van uw auto. Dit percentage van 2,7% geldt ook voor de auto die u gebruikt op basis van operational lease of financial lease.
Rekenvoorbeeld: U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 32.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u houdt onvoldoende gegevens bij om de omvang van het privégebruik vast te stellen. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 32.000 = € 864 btw betalen.

 • Privégebruik van een auto waarvan er geen btw afgetrokken is.
  Wanneer u een auto gekocht heeft van een particulier, of wanneer u een marge-autoheeft, heeft u bij de aanschaf geen btw verrekend. Dan gebruikt u voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Verder blijven de berekeningen hetzelfde.

Voor meer informatie, check de site van de belastingdienst.

3. Houd uw btw-administratie bij

Als ondernemer is het van belang dat uw facturen aan een aantal eisen van de belastingdienst voldoen. Juist op deze manier is de gehele btw-administratie op orde en goed te bewaren. Dat kan natuurlijk handmatig, maar vandaag de dag zijn er ook vele mogelijkheden zijn voor een digitale administratie (zoals Snelstart). Het versturen van de facturen dient uiterlijk op de 15e dag van de maand, die volgt op de maand waarin u hebt geleverd of de dienst is verricht te geschieden. U dient uw facturen minimaal 7 jaar te bewaren.

De belastingdienst heeft als voorwaarde dat u op de factuur vermeldt:

 • Uw volledige juridische naam en die van uw afnemer. Indien u gebruik maakt van uw handelsnaam moet deze in combinatie met het adres en de woonplaats, geregistreerd staan bij de KvK.
 • Uw btw-identificatienummer. Het nummer met NL ervoor.
 • Uw KVK-nummer.
 • Als u goederen levert: het aantal en de goederen.
 • Als u diensten levert: de omgang en de dienst.
 • De datum waarop de diensten zijn geleverd of de datum van een vooruitbetaling.
 • Het bedrag, exclusief btw.
 • Het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of diensten.
 • Het btw bedrag .

Dit betreft facturen voor € 100 of hoger. Indien het factuurbedrag lager is of wanneer u zaken doet met het buitenland, gelden er andere voorwaarden. Hier kunt u daar meer over lezen.

4. Oninbare vorderingen? Dan heeft u recht op teruggaaf

Wanneer er sprake is van een factuur die niet of niet volledig betaald is en die ook niet meer betaald zal worden, is het belangrijk dat u dat in kaart brengt. Uiterlijk een jaar na de uiterste betaaldatum wordt deze factuur als oninbaar beschouwd. Als er geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen nadat uw klant de factuur heeft ontvangen.

U bent in dit geval in de gelegenheid de btw terug te vragen die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven en betaald. U heeft ook recht op teruggaaf van btw indien u achteraf een prijsvermindering of volledige kwijtschelding verleent, of de overeenkomst voor het leveren van de prestatie wordt verbroken.

Het bedrag van de teruggaaf door een oninbare vordering, prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken van de overeenkomst, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de situatie zich heeft voorgedaan.

Kennis maken?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard kunnen goede gesprekken ook telefonisch 078 302 0600 en via de email info@TUUUR.nl plaatsvinden.

Andere berichten

Klantverhaal

Lux Coaching

Na een succesvolle carrière bij een landelijk re-integratie en educatie bureau wist Debby het zeker! Ze wilde voor…