Eindejaarstips voor belastingplichtigen

Ook voor u als belastingplichtige hebben wij een aantal eindejaarstips voor u opgesteld. Wellicht heeft u via het nieuws al veel gehoord over het beëindigen van de jubelton regeling, is het absoluut het overwegen waard om nog voor het einde van het jaar een schenking te geven aan uw kinderen. Verder nemen we u mee in tips rondom giften, box-3 vermogen en betalingsregelingen met de belastingdienst.

1. Doneer aan ANBI geregistreerde organisaties

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden voor:

  • Voor gewone giften geldt een drempel én een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken, tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen.
  • Om het gemakkelijk te maken heeft de belastingdienst alvast uw drempelbedrag ingevuld op het scherm, indien u online aangifte doet, waar u uw giften kunt aftrekken.
  • Wanneer u een fiscale partner heeft, kunt u de giften bij elkaar optellen.

Wanneer u een gift geeft aan een culturele ANBI, krijgt u hiervoor een extra aftrek van 25%, met een maximum van € 1.250. De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Het verschil tussen een periodieke en een gewone gift is dat een periodieke gift jaarlijks hetzelfde bedrag is voor tenminste 5 jaar waarbij vastgelegd ligt wanneer de jaarlijkse gift stopt. Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet of die u wel jaarlijks doet, maar die niet in een overeenkomst vastgelegd ligt. Bij gewone giften houdt u wel rekening met de drempel en het maximum.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

2. Verras uw (klein)kinderen met een schenking

Ook in 2022 is het mogelijk om een schenking belastingvrij te geven. Hierin zijn de relatie tot de schenker en de ontvanger bepalend, maar ook het doel waarvoor het geld wordt gebruikt.

  • De jaarlijkse vrijstelling: Ouders mogen in 2022 € 5.677 schenken aan hun kind. Onder ‘kind’ verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen, zoals kleinkinderen, familieleden of bekenden in 2022 is € 2.274.
  • De eenmalige vrijstelling: Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is óf een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee. De verhoogde vrijstelling is eenmalig en mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning (€ 106.671), een dure studie (€ 56.724) óf een bestedingsdoel waarover de ontvanger zelf beslist (€ 27.231).
  • Er is ook een regeling vrijstelling voor bedrijfsopvolging, bekijk hier meer informatie rondom deze bedrijfsopvolgingsregeling.

Let op: deze regeling gaat per 2023 veranderen! De eenmalige schenking van € 106.671 ten behoeve van de eigen woning wordt in 2023 verlaagd naar € 28.947 en deze wordt per 2024 helemaal afgeschaft. Maak er daarom nu nog gebruik van.

3. Verlaag uw box 3-vermogen

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3.  Daarom kan het voordelig zijn om nog voor de peildatum van 1 januari uw box 3-vermogen te verlagen. U kunt bijvoorbeeld uw kleine schulden in een keer aflossen, privéaankopen naar voren halen, openstaande belastingaanslagen betalen of overweeg om een aanbetaling te doen voor de verbouwing die u volgend jaar laat uitvoeren.

Voor meer informatie over de nieuwe berekening van het box-3 inkomen, kunt u meer informatie vinden op de website van de belastingdienst.

4. Denk aan de persoonsgebonden aftrek

Afhankelijk van uw situatie kan er sprake zijn van persoonlijke omstandigheden waardoor u extra uitgaven hebt. Een aantal van deze omstandigheden geven de mogelijkheid om deze uitgaven van uw belasting af te trekken. Hierbij kunt u denken aan specifieke zorgkosten, betaalde partneralimentatie, studiekosten, giften en kosten voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte personen. Dit wordt ook wel de persoonsgebonden aftrek genoemd, deze worden in mindering gebracht op het inkomen in box 1. Een eventueel restant is aftrekbaar van het inkomen in box 3 en vervolgens van het inkomen in box 2.

In 2022 is de persoonsgebonden aftrek nog tegen 40% aftrekbaar  in box 1, dit zal in 2023  ongeveer 37% aftrekbaar zijn.

5. Maak gebruik van versoepelde betalingsregeling

Indien u een betalingsregeling met de Belastingdienst heeft afgesproken en u moeite heeft met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling dan kunt u onder voorwaarde de Belastingdienst verzoeken de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Dit wordt ook wel de versoepeling betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel genoemd. Deze aanpassing heeft echter wel gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

U kunt de belastingdienst vragen om:

  • Een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen te mogen nemen.
  • Een betaling per kwartaal, in plaats van per maand aan te houden.
  • Een langer termijn voor het afbetalen van uw belastingschuld, dat wil zeggen een termijn van maximaal 7 jaar (84 maanden) in plaats van 5 jaar (60 maanden).

Indien u voldoet aan de voorwaarden, gesteld op de website van de belastingdienst, kunt u schriftelijk een verlenging van de betalingsregeling aanvragen.

6. Eigen woning?! Betaal uw eigen-woningrente vooruit

Indien u een eigen woning heeft, valt het te overwegen om uw eigen-woningrente vooruit te betalen. In 2022 profiteert u nog van een hoger aftrektarief van 40% in box 1, per 2023 daalt het aftrektarief van de hypotheekrente naar ongeveer 37% in 2023. Let wel: Als u dit jaar ook (hypotheek)rente vooruitbetaalt voor de periode na 30 juni van het volgende jaar, dan is deze rente dit jaar niet helemaal aftrekbaar, maar kan de aftrek in de jaren worden geclaimd waarop de rente betrekking heeft.

 

 

 

Kennis maken?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard kunnen goede gesprekken ook telefonisch 078 302 0600 en via de email info@TUUUR.nl plaatsvinden.

Andere berichten

Klantverhaal

Lux Coaching

Na een succesvolle carrière bij een landelijk re-integratie en educatie bureau wist Debby het zeker! Ze wilde voor…