Tips voor de DGA

Als DGA bent u directeur van een bv of een nv óf bezit u een groot deel van de aandelen. De term DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Als DGA heeft u ten minste 5 procent van de aandelen. Belangrijk is om te noemen dat in het geval van een eenmanszaak of vennoot in een vof geen sprake is van een DGA.

1. Geld geleend vanuit de bv? Geef de gegevens eigenwoninglening door

Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder geld geleend heeft van uw bv voor uw eigen woning, is het van belang om de gegevens van de eigenwoninglening door te geven via uw aangifte inkomstenbelasting. Op deze manier kunt u renteaftrek krijgen in box 1, waarbij het van belang is dat u voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk hier de door de belastingdienst opgestelde voorwaarden om renteaftrek te kunnen ontvangen.

2. Houd rekening met een hoger gebruikelijk loon

Als directeur-grootaandeelhouder houdt de belastingdienst rekening met een zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Dat betekent dat u geacht wordt een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van uw arbeid.

In 2022 moet het gebruikelijk loon minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever;
  • ten minste € 48.000 (in 2022, in 2021 is dat € 47.000 en in 2020 € 46.000).

Voor  start-ups geldt echter een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. In dat geval mag u het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. De start-up regeling mag u maximaal 3 jaar toepassen.

Wijziging gebruikelijkloonregeling DGA 2023

Vanaf 2023 is er echter een grote wijziging in de gebruikelijkloonregeling. Daar waar u voorheen minimaal 75% van het loon, uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, uit moest keren naar uzelf als DGA, is dit vanaf 1 januari 2023 100%.

Dat betekent concreet dat uw gebruikelijk loon vanaf 2023 :

  • 100% van het loon van iemand met een vergelijkbare functie is (dit peilbedrag is nu 75% en gaat veranderen) of
  • het loon van de werknemer met het hoogste salaris of
  • een vast bedrag van minimaal € 51.000 is.

Onder bepaalde omstandigheden mag u het loon lager vaststellen. Dit geldt bijvoorbeeld bij werken in deeltijd of in verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

3. Bepaal of u dividend uit wilt keren

De dividenduitkering is het uitkeren van (een deel van de winst) van de nv of bv aan de aandeelhouders. Als vennootschap moet u dividendbelasting inhouden over dit bedrag. Indien u als aandeelhouder 5% of meer aandelen bezit, moet u ook inkomstenbelasting (box 2) betalen over het ontvangen dividend.

  • De dividenduitkering valt in 2022 en in 2023 nog onder het vlak tarief van 26,9%.
  • Per 2024 worden twee schijven geïntroduceerd, met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan box 2-inkomen en een toptarief van 31% over het meerdere.

Als directeur-grootaandeelhouder is het belangrijk om na te gaan of het fiscaal aantrekkelijk is om een dividenduitkering te ontvangen. Afhankelijk van de hoogte van de dividenduitkering is het wellicht aantrekkelijk om de dividenduitkering dit jaar te doen of juist uit te stellen.

 

Kennis maken?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard kunnen goede gesprekken ook telefonisch 078 302 0600 en via de email info@TUUUR.nl plaatsvinden.

Andere berichten

Inspiratie, Klantverhaal

Lux Coaching

Na een succesvolle carrière bij een landelijk re-integratie en educatie bureau wist Debby het zeker! Ze wilde voor…