KIA – de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als onderneming is het mogelijk gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In de laatste maanden van het jaar is het goed om te kijken of u voldoet aan de eisen van de aftrek, waarbij u kunt denken aan het investeringsbedrag en de ingebruikname van de investering. Bovendien zijn verbeteringskosten ook in te zetten voor de KIA, wanneer er sprake is van een bedrijfsmiddel dat zelf ook in aanmerking komt voor de aftrek. Dit betreft echter geen onderhoudskosten.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een aftrekpost op uw winst. Het betreft het bedrag dat u kunt aftrekken, waardoor u minder belasting betaalt. Het bedrag is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag in het desbetreffende boekjaar. Het is belangrijk om in ogenschouw te nemen dat de bedrijfsmiddelen waar u in investeert, wel in aanmerking moeten komen voor investeringsaftrek. Om in 2022 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsaftrek moet u een bedrag tussen €2.401 en € 332.994 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Hieronder volgt een overzicht:

  • < €2.400 = 0% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • €2.400 – €59.939 = 28% van het investeringsbedrag
  • €59.939 – € 110.998 = €16.784
  • € 110.998 – €332.994 = € 16.784 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.998
  • > €332.994 = 0% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Het moment van ingebruikname

De investeringsaftrek is afhankelijk van het desbetreffende boekjaar van de ingebruikname van de investering. Stelt u zich eens voor: u investeert in november 2022 in een machine van € 80.000 en doet een aanbetaling van € 17.500. De machine wordt in mei 2023 geleverd. Stel dat u recht hebt op  € 22.000 investeringsaftrek, dan betekent dat:

In 2020 kunt u een investeringsaftrek van € 17.500, wat gelijk staat aan de aanbetaling doorvoeren. Het recht op de overige € 4.500 schuift door naar 2021. Het is echter wel van belang dat de machine in 2021 in gebruik genomen wordt. Indien de machine niet binnen 3 jaar in gebruik genomen wordt, is er sprake van een (fictieve) desinvestering. Dan moet u de desinvesteringsbijtelling toepassen. Dit is ook van belang wanneer u  bij een niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel – niet binnen 12 maanden 25% van de investering hebt betaald.

Uitgezonderde investeringen voor de KIA

Voor sommige investeringen heeft u geen recht op investeringsaftrek. Dit betreft investeringen die minder dan € 450 kosten. Indien u btw plichtig bent is dit bedrag exclusief btw, bent u echter niet btw plichtig, dan betreft het investeringsbedrag inclusief btw. Bovendien zijn er nog een aantal investeringen uitgesloten, klik hier voor het overzicht van de Belastingdienst.

 

Bron: Belastingdienst

Kennis maken?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard kunnen goede gesprekken ook telefonisch 078 302 0600 en via de email info@TUUUR.nl plaatsvinden.

Andere berichten

Klantverhaal

J. Stam montage B.V.

Jessey Stam, eigenaar van J. Stam Montage en Vloerverwarming, heeft een opmerkelijke reis gemaakt van loondienst naar succesvolle…