In gesprek met Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden

Samenwerkingspartner Notariskantoor Van der Heiden zorgt voor de vastlegging van notariële stukken die te maken hebben met uw onderneming. Gijsbert van der Heiden blaast het denkbeeldige stof van het beroep van de notaris en laat zien dat zijn vak actueel en dynamisch is met een toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

Van TUUUR naar de notaris

TUUUR adviseert graag in de bedrijfsvoering van ondernemers. Zo kan TUUUR een eenmanszaak of firma het advies geven om een BV op te richten. Bijvoorbeeld omdat dit belastingtechnisch of risico technisch voordelen biedt. Om dat goed vast te leggen en te regelen komt de notaris in beeld. Gijsbert van der Heiden neemt ons mee in de wereld van de notaris: ‘Vanuit TUUUR krijgen wij de stukken aangeleverd wanneer een ondernemer zaken goed wil vastleggen. Het is voor ons prettig om met TUUUR samen te werken hierin. De stukken die binnen komen zijn altijd goed op orde en TUUUR is een ervaren partij.’

De weg vinden in een complexe regelgeving

De fiscaliteit is heel belangrijk voor het vak van de notaris. De regelgeving wordt steeds complexer. Daarom is het van belang om u goed te laten informeren. ‘Met goede adviseurs moet het allemaal goed kunnen lopen,’ zegt Van der Heiden hierover. ‘In Nederland is door de wet- en regelgeving veel goed geregeld. In het kader van terrorisme bestrijding wordt steeds meer gecontroleerd. Dat kost veel tijd en geld en zorgt ervoor dat de maatschappij minder soepel loopt. Tegelijkertijd biedt de wet- en regelgeving juist de mogelijkheid om zaken goed te regelen.’

Meer dan het opstellen van een akte

Als Van der Heiden vertelt over zijn werk, gaat het al snel over familiebedrijven. ‘Ik ben een familiebedrijven man,’ zegt hij enthousiast. ‘Alle aspecten waar een familiebedrijf mee te maken krijgt vanuit notarieel perspectief, vind ik interessant: hoe regel je de zeggenschap voor de lange termijn, wie neemt het bedrijf over, waarom heb je het familie bedrijf, wat vinden we belangrijk? Ik zie het als een spel om zaken voor de toekomst goed te regelen voor bedrijven,’ vertelt Van der Heiden over zijn rol in dit geheel. ‘Het vereist goed nadenken: wie schuift op welk moment naar voren en klopt het hele verhaal dan? Als notaris probeer ik iedereen bij elkaar te houden en goed aan te voelen.’

Welke zaken wilt u goed geregeld hebben?

Van een aantal zaken is het belangrijk om het goed en tijdig te regelen. Juist het goed voeren van de gesprekken hierover is van toegevoegde waarde. Verwachtingen worden uitgesproken, moeilijke zaken komen ter sprake en mogelijke conflicten worden op deze manier ondervangen en voorkomen. De notaris heeft hierin de rol van bemiddelaar om alle partijen aan het woord te laten en alle belangen mee te laten wegen. Van der Heiden geeft een aantal voorbeelden waar u als ondernemer tijdig over moet nadenken:

 • Wat zijn de gevolgen voor het familiebedrijf op het moment dat de bestuurder tijdelijk niet kan werken of komt te overlijden?
 • Wie moet het familiebedrijf voortzetten bij het overlijden van de huidige eigenaar?
 • Is een opvolger binnen het familie bedrijf beschikbaar en hoe is deze opvolging geregeld?
 • Wordt er optimaal geprofiteerd van alle fiscale faciliteiten die er zijn voor (de overgang van) het familiebedrijf?
 • Hoe regelt u een schenking aan uw kinderen?
 • Hoe legt u huwelijkse voorwaarden vast? Welke privé- en ondernemersbelangen spelen daarin mee?
 • Wat te doen in geval van wilsonbekwaamheid, bijv. door ziekte of een ongeval?

 

Een stormvast bedrijf

Als het gaat om dit soort stormachtige gebeurtenissen kan een eerlijk gesprek voeren best spannend zijn. Van der Heiden is zich dat goed bewust en ziet ook dat ondernemers soms deze zaken laten liggen vanuit een bepaalde angst. ‘Mensen denken dat er geen oplossing is, maar die is er vaak wel. Alleen zien we het nog niet helemaal. Op het moment dat iemand de moeilijke dingen beet pakt en aankijkt, is er vaak perspectief en komt er een oplossing. Daarover in gesprek gaan, helpt hierbij. Ik gun dat elke ondernemer die gebeurtenissen in de ogen kijkt, vanuit een positief perspectief.’

Door er op die manier mee aan de slag te gaan, kunt u zaken tijdig en goed regelen. Dat kan in de vorm van uw bedrijfsstructuur, het opstellen van een testament of het regelen van een volmacht.

Van der Heiden heeft ook zelf nagedacht over de vraag: Wat als ik zou overlijden? Hij belicht dit vanuit een verrassend en positief perspectief: ‘Ik vond het leuk om hierover na te denken. Ook omdat ik het idee had dat ik best wel positieve dingen te delen heb. Ik heb niet alleen over zakelijke dingen geschreven, maar ook nagedacht over mijn kinderen. Wat wil ik voor hen opschrijven? Wat wil ik hen meegeven? Ik houd er van om dat soort dingen te analyseren, in te kaderen en de lange termijn te zien.’

Het risico wanneer u zaken niet tijdig en goed geregeld hebt is dat uw bedrijf langere tijd onbestuurbaar is, er kans is op het ontstaan van conflicten en dat mensen op de verkeerde positie in het bedrijf komen te staan omdat niet duidelijk is vastgelegd wie welke positie dient in te nemen.

Tips voor een eerlijk gesprek

Het is belangrijk dat er een eerlijk gesprek wordt gevoerd over deze zaken. ‘Als notaris leer ik veel van het leven door mijn werk. Ik zie hoe mensen zich opstellen, een gesprek voeren en met conflicten omgaan,’ vertelt Van der Heiden. Zijn tips voor een eerlijk gesprek:

 • Spreek verwachtingen eerlijk uit op het moment dat het onderwerp op tafel ligt. Wees daarin niet te voorzichtig.
 • Als je een akte tekent, check bij jezelf of deze het juiste gevoel geeft. Het moet niet zo zijn dat je met een kronkel in je maag een bepaalde afspraak vast legt.
 • Wees eerlijk en open over uw belangen. Dat kan ingewikkeld zijn. Stel dat een vermogende ondernemer trouwt met iemand die niet zo goed met geld om kan gaan… Als notaris ben ik erop gericht om balans te brengen. Wanneer de een gemakkelijker zijn of haar wensen duidelijk maakt dan de ander, probeer ik zoveel mogelijk beiden goed aan het woord te laten.
 • Spreek uit in wie u vertrouwen hebt als het gaat om een positie in te nemen in uw bedrijf of om de zorg van uw kinderen over te nemen als dit nodig zou zijn.

TUUUR als samenwerkingspartner

Als Van der Heiden denkt aan TUUUR, dan denkt hij aan een betrouwbare samenwerkingspartner. Ook voor u als ondernemer. ‘Henk Stolk heeft een goede en brede kennis,’ spreekt hij waarderend. ‘Melanie is een proactieve dame die over de drempel heen stapt en die koers kan bepalen. Hun klanten hebben mensen naast zich staan, die ervoor zorgen dat alles voor hun bedrijf goed op de rit staat.’

Als het gaat om stormachtige gebeurtenissen, dan is het advies van Van der Heiden dat u daar goed over nadenkt. Hij heeft er alle vertrouwen in dat TUUUR zorgt voor de passende ondernemingsstructuur om stormen het hoofd te bieden.

 

Kennis maken?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard kunnen goede gesprekken ook telefonisch 078 302 0600 en via de email info@TUUUR.nl plaatsvinden.

Andere berichten

Klantverhaal

Lux Coaching

Na een succesvolle carrière bij een landelijk re-integratie en educatie bureau wist Debby het zeker! Ze wilde voor…