De veranderingen binnen ondernemerschapsland op het gebied van ZZP en VOF versus een BV

Er zijn grote veranderingen gaande binnen ondernemerschapsland, wat elke ondernemer met een eenmanszaak (ZZP) of een vennootschap onder firma (VOF) aandacht vereist. Graag nemen wij u mee in alle wijzigingen, zodat u de juiste informatie heeft om keuzes te maken voor de toekomst van uw onderneming.

Wet inkomsten belasting

Als Eenmanszaak of vennoten van een VOF bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Voor ondernemers kent de Wet Inkomstenbelasting een aantal faciliteiten zoals zelfstandigenaftrekstartersaftrek en de mkb-vrijstelling. Hetgeen aan winst overblijft wordt belast tegen het progressieve tarief in box 1 van de inkomsten belasting. Naarmate uw inkomen hoger wordt gaat u naar verhouding meer belasting betalen. Dat betekent in 2023 concreet:

  • Met een belastbaar inkomen tot 73.032 euro valt u in box 1 en betaalt u 36,93% belasting.
  • Vanaf 73.032 euro valt u in box 2 en betaalt u 49,50% belasting.

Naast de inkomstenbelasting betaalt u over uw belastbaar inkomen uit werk en woning tot € 37.149 ook premie volksverzekeringen, dit betekent dat u in 2023 maximaal 10.271 euro betaalt aan volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de  Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u vervolgens een aangepast tarief.

Het voordeel van als ZZP of VOF is de mogelijkheid prive-opnamen te doen uit het eigen vermogen (kapitaal) van de onderneming aangezien er al IB-belasting over betaald is. Bij een BV werkt dit anders.

De veranderingen in ondernemersland

Per 1 januari 2023 zijn er grote veranderingen ingezet; zo is de zelfstandigenaftrek fors lager (5.030 euro) en is de opbouw van de fiscale oudedagsreserve gestopt. Tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek nog verder afgebouwd worden tot een bedrag van slechts 900 euro. De zelfstandigenaftrek is het bedrag wat mag worden afgetrokken van de gemaakte winst, met als voordeel dat u minder inkomstenbelasting betaalt. Stel voor dat u een winst hebt van 40.000 euro, dan betaalt u ((60.000-5.030))*36,93% = 20.300,42 euro aan belasting. In 2027 zou dit betekenen dat u ((60.000-900))*36,93% = 21.825,63 euro belasting betaalt. Let op: het kan zijn dat het percentage loonbelasting in box 1 in 2027 anders is. Dat betekent dat er ruim 1.500 euro meer inkomstenbelasting betaald moet worden. Ook komt u sneller in box 2 wanneer het belastbaar inkomen boven de 73.032 euro komt. Voor sommige ondernemers betekent dit dat het interessant kan zijn toe te werken naar een BV of nu al over te stappen naar een BV.

Hoe het werkt bij een BV

Bij een BV bestaat in de vennootschapsbelasting de hiervoor genoemde faciliteit van zelfstandigenaftrek niet. Bij een BV geldt zowel de dividendbelasting als de vennootschapsbelasting. In 2023 moet er over de winst tot 200.000 euro 19 procent vennootschapsbelasting betaald worden, boven dit bedrag wordt er 25,8 procent berekend.

Als ondernemer met een BV betaalt u te allen tijde loonbelasting over 51.000 euro, dit is het minimum DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)-loon wat de Belastingdienst vastgesteld heeft. Of u dit aan uzelf uitkeert of niet, hierover moet loonbelasting betaald worden. Dat is dan ook voor vele ondernemers een drempel om wel of niet over te stappen van een ZZP of VOF rechtsvorm naar een BV. Er zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld als startende ondernemer tijdelijk minder DGA-loon uit te keren, zoals een verzoek sturen naar de Belastingdienst met een prognose van de beschikbare vrije liquide middelen of aan het einde van het jaar uit te keren wat er mogelijk is.

Over alles wat vanuit de BV wordt uitgekeerd aan dividend uit het eigen vermogen, wordt in 2023 nog 26,9 procent inkomstenbelasting in box 2 geheven (15% wordt als voorheffing op de inkomstenbelasting afgedragen door de BV, die in de aangifte inkomstenbelasting verrekend wordt). Dit tarief wijzigt in 2024. Het ziet ernaar uit dat er per 2024 sprake is van twee schijven in box 2 van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat in box 2 24,5 procent belasting betaald moet worden over de eerste € 67.000 aan inkomsten per aandeelhouder. Voor alles boven € 67.000 moet dan 31 procent belasting betaald gaan worden.

Het is mogelijk om geld te laten staan in een BV, waar dan nog geen belasting over betaald hoeft te worden. Dit is echter wel als het zwaard van Damocles, wanneer u later dividend gaat uitkeren of de aandelen in de BV verkoopt. Daarbij is het wel mogelijk om bijvoorbeeld pensioengelden in de BV te laten staan, die u na pensionering kunt uitkeren. Dan wordt u er nog over belast.

Overweegt u om een BV op te richten? Vergeet dan niet ons te consulteren, want er zijn verschillende voorwaarden waar aan voldaan moet worden die ook (jaarlijks) geld kosten.

Blijvende investeringsaftrekken voor alle rechtsvormen

Gelukkig blijven bepaalde dingen onveranderd. Bij alle rechtsvormen is er recht op investeringsaftrek, zoals de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA), de Milieu Investerings Aftrek (MIA) of de Energie Investerings Aftrek (EIA).

Kennis maken?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard kunnen goede gesprekken ook telefonisch 078 302 0600 en via de email info@TUUUR.nl plaatsvinden.

Andere berichten

Klantverhaal

J. Stam montage B.V.

Jessey Stam, eigenaar van J. Stam Montage en Vloerverwarming, heeft een opmerkelijke reis gemaakt van loondienst naar succesvolle…