Tips voor de BV- en IB-ondernemer

Met het einde van 2022 in zicht is het absoluut goed om bepaalde thema’s nog eens onder de loep te nemen. Goed voorsorteren, zorgt er namelijk voor dat u met een frisse blik het nieuwe jaar kunt instappen. Dus voordat de oliebollen en de champagne op tafel komen, is het zeker goed om de onderstaande tips eens door te nemen. Ook voor de BV- en IB- ondernemer hebben wij als TUUUR een aantal eindejaar tips op een rijtje gezet.

1. Voorkom vrijval herinvesteringsreserve

Wanneer u als ondernemer gebruik maakt van bedrijfsmiddelen, kunnen er bedrijfsmiddelen zijn die u hebt vervreemd. Er is sprake van vervreemde bedrijfsmiddelen indien er sprake is van verkoop, verlies of beschadiging. De boekwinst op het verkochte bedrijfsmiddel kan in een herinvesteringsreserve geplaatst worden, waardoor u niet direct belasting hoeft te betalen over de boekwinst. Ditzelfde geldt voor de vergoeding voor het verlies of de beschadiging. Op het moment dat u gaat herinvesteren kunt u de gereserveerde boekwinst inzetten als eerste afboeking op de aanschafprijs.

Wanneer u de herinvesteringsreserve (of het restant ervan) niet meer van plan bent om te herinvesteren, moet u deze toevoegen aan de winst. Het reserveerde bedrag valt echter ook vrij na 3 jaar.

Deze termijn kan verlengd worden als:

 1. u voor de herinvestering een langer tijdsvak nodig heeft, in aard van de bedrijfsmiddelen die u aan wilt schaffen of voort wilt brengen.
 2. de herinvestering door bijzondere omstandigheden is vertraagd, het is dan echter wel van belang dat de uitvoering van de aanschaf of voorbrenging al is gestart.

Door covid-19 en alle omstandigheden hieromheen zou het kunnen zijn dat u het termijn tot herinvestering kunt verlengen. De coronacrisis wordt in dit verband door de belastingdienst als een bijzondere omstandigheid beschouwd. Het is echter wel van belang dat u dit goed vast laat leggen en documenteren.

 

2. Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als onderneming is het mogelijk om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Om in 2022 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 332.994 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Afhankelijk van de investeringen die u al gedaan heeft in 2022, kan het lonen bepaalde investeringen alsnog dit jaar te doen óf door te schuiven naar 2023.

Om zicht te krijgen op de KIA is het van belang de onderstaande tabel te bekijken.

< € 2.400 = 0% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

€ 2.400 – € 59.939 = 28% van het investeringsbedrag

€ 59.939 – € 110.998 = € 16.784

€ 110.998 – € 332.994 = € 16.784 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.998

> €332.994 = 0% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

 

3. Pas op voor de desinvesteringsbijtelling

Wanneer u in de 5 afgelopen jaren een investeringsaftrek heeft toegepast op een bedrijfsmiddel, wat u op dit moment wilt verkopen of overbrengt naar uw privé vermogen, zou het kunnen zijn dat u een deel van de investeringsaftrek moet terugbetalen. Controleer daarom of de aankoop van het bedrijfsmiddel heeft plaatsgevonden in de periode van 2018 tot en met 2022, dan bent u de desinvesteringsbijstelling verschuldigd over de overdrachtsprijs.

 

4. Vraag de milieu- en/of energie-investeringsaftrek aan

Heeft u geïnvesteerd of gaat u nog investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Maak dan gebruik van de milieu- (MIA) of energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt namelijk voor die investeringen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2022 is er sprake van een EIA aftrek van 45,5%. De MIA aftrek is afhankelijk van het bedrijfsmiddel, waarbij er sprake is van een aftrek van 27%, 36% of 45% van de investering (dit betreffen de aanschaf- en voortbrengingskosten), afhankelijk van de code die gekoppeld is aan de investering. Bekijk hier de energielijst voor de actuele percentages. Let op, u moet deze EIA en MIA zelf aanvragen!

 

5. Vorm een egalisatiereserve

Als ondernemer is er altijd sprake van toekomstige kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening waar u voor wilt sparen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoud dat eens in de 10 jaar gebeurd. Het is mogelijk om hier goed op voor te sorteren door een egalisatiereserve in te boeken. De egalisatiereserve is een fiscaal aantrekkelijke reservering voor toekomstige kosten waar u als ondernemer gebruikt van kunt maken indien u voldoet aan de voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om toekomstige uitgaven wegens kosten en niet om toekomstige aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen. De aanschaf- of verbeteringsuitgaven brengt u namelijk door middel van afschrijving in vermindering op de winst. U mag een aparte reserve vormen per bedrijfsmiddel, juist ook gezien de looptijd van bepaald onderhoud.

6. U kunt zakelijke kosten aftrekken, breng ze in kaart!

Als ondernemer bent u in de gelegenheid uw zakelijke kosten af te trekken. Let wel, dit zijn enkel de kosten die daadwerkelijk een zakelijk belang hebben voor de ondernemer. Zo stelt de belastingdienst een aantal voorbeelden van zakelijke kosten:

 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • inschrijving in het handelsregister;
 • huur van bedrijfsruimte;
 • briefpapier en ander correspondentiemateriaal;
 • inrichting van een kantoor of werkplaats;
 • onderhoudskosten;
 • verzekeringen;
 • reiskosten met het openbaar vervoer,.

Het is bijvoorbeeld niet mogelijk werkruimtes thuis, boetes of pret studiekosten door te berekenen. Voor bedrijfskleding, representatiekosten of relatiegeschenken gelden er bepaalde drempels. Voor een volledig overzicht van aftrek van zakelijke kosten kun u deze link openen.

7. Maak gebruik van de WBSO

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkomsten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research en Development (R&D) genoemd, compenseert. In de praktijk komt dit in drie varianten tot uiting:

 1. Als onderneming betaalt u minder loonheffing. Ondernemingen met personeel kunnen daarbovenop een aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven van het S&O-project, zoals de inkoop van materialen.
 2. Als zzp’er krijgt u een vaste aftrek voor S&O van € 13.360.
 3. Als starter ontvangt u een extra tegemoetkoming € 20.044 (onder voorwaarden).

8. Bewaar uw administratie 7 jaar

Als ondernemer bent u verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. Deze tijd van het jaar loont zich ervoor om te controleren of u alles op orde heeft, bovendien kunt u in het nieuwe jaar de administratie over 2015 vernietigen.

 

 

 

 

 

Kennis maken?

U bent van harte welkom op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard kunnen goede gesprekken ook telefonisch 078 302 0600 en via de email info@TUUUR.nl plaatsvinden.

Andere berichten

Klantverhaal

Lux Coaching

Na een succesvolle carrière bij een landelijk re-integratie en educatie bureau wist Debby het zeker! Ze wilde voor…